Jak pracuję?

Większość szkoleń przeprowadzam metodą warsztatową, w której wykorzystuję gry i symulacje, pracę grupową i indywidualną, dyskusję moderowaną, prezentacje, obserwacje uczestników oraz mini-wykłady.

Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników. Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się na polepszenie efektów pracy.

Wiedza teoretyczna to 30 % całości szkolenia, a pozostałe 70 % to scenki, ćwiczenia, symulacje, dyskusje i wypracowywanie rozwiązań. Pracuję w oparciu o cykl Kolba, czyli najbardziej efektywny sposób uczenia się dorosłych:

 

Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Informacja zwrotna umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności. Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych.

Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników. Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się na polepszenie efektów pracy.
Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Informacja zwrotna umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności. Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych.
Wiedza teoretyczna to 30 % całości szkolenia
Dana umiejętność jest ćwiczona podczas odgrywania ról.