Coaching handlowców

Proponujemy Państwu innowacyjną metodę rozwoju pracowników. Są to indywidualne sesje coachingowe, podczas których sprzedawcy pod okiem fachowca (osoby z ogromnym doświadczeniem w sprzedaży) wykonują swoje codzienne obowiązki. Taki wgląd osoby trzeciej przynosi niebywałe wyniki w postaci rozwoju kompetencji handlowych, głównie tych, które na sali szkoleniowej rzadko można rozwinąć.

Coaching  to proces dzięki któremu handlowiec odnajduje kierunek swojej drogi, uzupełniając ją w określonym czasie brakującymi kompetencjami, a wzmacniając te, które są już dobrze rozwinięte.

Główne korzyści:

  • Najefektywniejsza metoda rozwoju kompetencji.
  • Większa skuteczność w osiąganiu celów.
  • Długotrwały efekt.
  • Wzrost satysfakcji i motywacji z pracy.

Nasz model oparty na praktykach handlowych z wielu branż. Stosujemy rozwiązania kompleksowe.  Przed rozpoczęciem procesu szkoleniowego analizujemy aktualne standardy sprzedaży w organizacji, specyfikę wizyt, działań sprzedażowych oraz wspólnie z organizacją współtworzymy standardy coachingowe z uwzględnieniem różnych form działań zespołu sprzedażowego.

Coaching sprzedażowy podzielony jest na kilka etapów.

coaching handlowy

 

Etap 1. Diagnoza wstępna.

Na tym etapie określa się niezbędne na tym stanowisku kompetencje oraz omawiamy poszczególne etapy procesu sprzedaży. Handlowiec sam określa gdzie leży problem (wstępnie) w związku  np. słabymi wynikami.

Etap 2. Formularz kompetencyjny.

Formularz kompetencyjny, to dziesięciostronicowy dokument, który zawiera szczegółowy opis głównych kompetencji handlowych. Kompetencje te podzielone są na etapy pracy/ wizyty handlowej.

Pracownik sam ocenia swoje kompetencje (wiedza, umiejętności, postawy). Następnie poprzez system samooceny przy każdej z nich wystawia odpowiednią wartość.

Ten sam formularz na początku coachingu wypełnia jego przełożony. Mając ocenę z dwóch źródeł jesteśmy w stanie bardziej rzetelnie określi wstępną diagnozę. Poza tym formularz kompetencyjny pozwoli nam na koniec zmierzyć efekty coachingu.

 

 Etap 3. Podwójne wizyty/praca u boku coacha.

Sesja całodniowa z udziałem handlowca i coacha. W tym dniu klient wykonuje swoje codzienne obowiązki, a coach przygląda się jego pracy. Handlowiec ma okazję zaprezentować swoje pełne umiejętności. Planuje dzień pracy, określa cel na każdą wizytę, odbywa wizytę, analizuję ją, a na koniec podsumowuje cały dzień. Rola coacha jest stworzyć odpowiednią atmosferę, aby uniknąć zbytniego napięcia zwłaszcza podczas wizyt u klienta.

Etap 4. Analiza zgromadzonych danych.

Po każdej wizycie/rozmowie handlowej / czynności z klientem przystępujemy do rozmowy analizującej, której celem jest znalezienie punktów do dalszego rozwoju. Ważne jest na tym etapie, aby handlowiec próbował samodzielnie wychwytywać swoje słabości oraz potrafił sam znaleźć rozwiązanie. Do tego niezbędne jest wsparcie doświadczonego coacha.

Etap 5. Plan rozwoju.

Na koniec każdej sesji coach przekazuje informację zwrotną oraz wypełnia wspólnie z handlowcem „kartę pracy”. Karta ta zawiera niezbędne informacje oraz zadania, które będzie realizował handlowiec pomiędzy kolejnymi sesjami. Karta pracy (raport) wysyłany jest również do pracodawcy.

Etap 6. Analiza wyników i podsumowanie.

Po zakończeniu wszystkich sesji (zazwyczaj czterech) wypełnia się ponownie formularz kompetencyjny. Na tej podstawie możemy określić postępy wspólnej pracy i jeśli zajdzie taka potrzeba zaproponować powtórzenie jednej sesji coachingu po 6 miesiącach.